fb
google+
twiter
en en pl ru ro es
payment
certifications
8567
UKAS accredited testing laboratory for those activities as detailed on the UKAS schedule of accreditation

Αθλητές

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Electrocardiography)
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη, φθηνή εξέταση της δραστηριότητας της καρδιάς, με αρκετά καλή ειδικότητα και ευαισθησία. Στην πραγματικότητα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς αποδίδοντας μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου σε ειδικό χαρτί ή οθόνη. Με το ηλεκτροκαρδιογράφημα(ΗΚΓ) μπορούμε να διαπιστώσουμε οξείες αλλά και χρόνιες, διαταραχές που μπορούν να αφορούν τον καρδιακό ρυθμό αλλά και την αρχιτεκτονική της καρδιάς.
Οι αθλητές πρέπει να αξιολογούνται προκειμένου να εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία που μπορεί να υποδείξει μια υποκείμενη καρδιακή νόσο που συνδέεται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ) .
 
Γενική Εξέταση Αίματος (Full Blood Count – FBC)
Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση αίματος, αφού τα ευρήματα της δίνουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση και την εικόνα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Η Γενική Εξέταση Αίματος είναι μία από τις συχνότερα ζητούμενες και διενεργούμενες εργαστηριακές εξετάσεις αίματος. Σε αυτήν μελετώνται τόσο ποσοτικά όσο και μορφολογικά όλα τα έμμορφα συστατικά (κύτταρα) του αίματος, η αιμοσφαιρίνη, ο αιματοκρίτης και σειρά άλλων αιματολογικών παραμέτρων με ιδιαίτερη σημασία ο καθένας τους. Έχει καλή διαγνωστική αξία για αναιμία,  λοιμώξεις, και έκθεση σε τοξικές ουσίες.
 
Λιπίδια Αίματος (Lipid Profile)
Αφορά τη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και καθώς και τις λεγόμενες καλή (HDL) και κακή χοληστερίνη (LDL). Οι δοκιμές αυτές είναι χρήσιμες τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή νόσο ή εκτίθενται σε άλλους παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση ή και ο διαβήτης. Παρακολούθηση των τιμών αυτών χρησιμεύει επίσης για την παρακολούθηση της θεραπείας με φάρμακα μείωσης των λιπιδίων ή και θεραπειών που μπορεί τυχόν να ανεβάζουν αυτές τις τιμές (π.χ. αντισυλληπτικά χάπια).
 
Δοκιμασίες Λειτουργίας Ήπατος (Hepatic Profile)
Αλκαλική φωσφατάση (ALP): Σε υγιή άτομα η ολική ALP προέρχεται κυρίως από το ήπαρ και τα οστά. Μπορεί συνεπώς να αξιολογήσει αλλά και να υποδείξει βλάβες σε αυτά τα μέρη.
Τρανσαμινάσες (AST, ALT): H διερεύνηση αυτών των τιμών μπορεί να φανερώσει βλάβη στο ήπαρ καθώς και κληρονομούμενες παθήσεις του ήπατος. 
Χολερυθρίνη (Bilirubin total, direct and indirect): Η χολερυθρίνη αποτελεί προϊόν του καταβολισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφορική διάγνωση παθήσεων όσο και ως ένδειξη ίκτερου, ηπατίτιδας και παθολογικών αυξημένης καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
γ-GT (GGT): Gamma GT χρησιμοποιείται για την διάγνωση της ηπατική νόσο καθώς και της κατάχρησης αλκοόλ. Επιπλέον μπορεί βοηθήσει το γιατρό να εκτιμήσει εάν η αυξημένη συγκέντρωση της αλκαλικής φωσφατάσης ( ALP) στην κυκλοφορία του αίματος οφείλεται σε ηπατική νόσο των κάποια πάθηση των οστών.
 
Δοκιμασίες Λειτουργίας Νεφρών
Ουρία (Urea): Μέσω της ουρίας γίνεται η απέκκριση της αμμωνίας από το σώμα αλλά και ρυθμίζεται η επαναρώθηση του νερού από τους νεφρούς. Υγιή επίπεδα ουρίας στο αίμα μπορούν να ρυθμίσουν την αρτηριακή πίεση καθώς και τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών στο αίμα.
Κρεατινίνη (Creatinine): H κρεατινίνη ορού είναι ένας σημαντικός δείκτης της νεφρικής υγείας, διότι είναι εύκολα μετρήσιμο υποπροϊόν του μεταβολισμού των μυών που αποβάλλεται από τα νεφρά. Παρακολούθηση της τιμής αυτής μπορεί να υποδείξει τόσο πάθηση στους νεφρούς όσο και την έκταση αυτής.
Ουρικό οξύ (Uric Acid): Αύξηση του ουρικού οξέος μπορεί να προκαλέσει ουρική αρθρίτιδα, μια φλεγμονή που εμφανίζεται στις αρθρώσεις. Η περίσσεια του ουρικού οξέος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νεφρική νόσο, ως αποτέλεσμα της εναπόθεσης του οξέος ή τον σχηματισμό πετρών στους νεφρούς Η περίσσεια του ουρικού αποβάλλεται από τους νεφρούς. 
 
Ηλεκτρολύτες (Electrolytes)
Νάτριο (Na), Κάλιο (K), Μαγνήσιο (Mg) και Ασβέστιο (Ca): Η ισορροπία των ηλεκτρολυτών καθορίζει ένα μεγάλο εύρος της φυσιολογικής λειτουργείας του σώματος μεταξύ των οποίων οι παλμοί της καρδίας, η αρτηριακή πίεση, λειτουργία νευρικού ιστού και σειρά άλλων φυσιολογικών δραστηριοτήτων του σώματος. 
 
Τεστοστερόνη (Testosterone)
Η τεστοστερόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας , στειρότητας, πρόωρης ή καθυστερημένης εφηβείας όσο και για σειρά άλλων παθήσεων. Επίσης τα επίπεδα της τεστοστερόνης είναι ιδιαίτερα καλό να παρακολουθούνται σε αθλητές καθώς μπορεί δυνητικά να προκαλέσει στειρότητα, απώλεια τριχών μέχρι και νεφρική βλάβη. Διαγνωστική αξία έχει και σε ορισμένες γυναίκες (π.χ. πολυκυστικές ωοθήκες).
 
Ωχρινοτροπίνη (LH)
Είναι μία ορμόνη που σχετίζεται με τη γυναικεία αναπαραγωγική διαδικασία. Στις γυναίκες η εν λόγω ορμόνη δρα συνεργικά με την FSH (θυλακιοτρόπος) για τη ρύθμιση της ανάπτυξης του ωοθυλακίου και το σχηματισμό του ωχρού σωματίου. Τα επίπεδα της ορμόνης πρέπει να είναι υψηλά στα μέσα του κύκλου. Τότε προκαλείται ωορρηξία. Στους άνδρες η ορμόνη αυτή ελέγχει την ανάπτυξη των διάμεσων κυττάρων που εκκρίνουν την τεστοστερόνη.
 
Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Η ορμόνη αυτή ρυθμίζει την ανάπτυξη, την εφηβική ωρίμανση και τις αναπαραγωγικές διεργασίες του ανθρώπινου σώματος . Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες η ορμόνη διεγείρει την ωρίμανση των γεννητικών κυττάρων. Στις γυναίκες μάλιστα η επιλογή του κατάλληλου ωαρίου προς ωρίμανση γίνεται από αυτή την ορμόνη.
 
Δεσμευτική σφαιρίνη ορμονών φύλων (SHBG)
Δεσμεύει και μεταφέρει τόσο τις ανδρικές όσο και τις γυναικείες ορμόνες. Μείωση μπορεί να φανερώσει υποθυρεοειδισμό, παχυσαρκία, υπερχρήση ανδρογόνων και χαμηλά επίπεδα έχουν συσχετιστεί και με την ανάπτυξη  διαβήτη τύπου ΙΙ.
 
Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
Το PSA είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται κυρίως από τα κύτταρα στον αδένα του προστάτη και μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης καρκίνου του προστάτη. Αυξημένα επίπεδα ωστόσο δεν υποδεικνύουν πάντα καρκίνο αλλά πιθανόν μια λοίμωξη του προστάτη (προστατίτιδα) ή διόγκωση του προστάτη. Στο αίμα το PSA υπάρχει τόσο σε ελεύθερη μορφή όσο και δεσμευμένο με άλλες πρωτεΐνες αίματος.